Học phí và các chi phí khác ( đô la Canada)

 • Two students seated on a bench talk to each other.
 • Expand All

  Anh ngữ Học thuật

  Phí đăng ký $95
  Học phí $2,688 (mỗi kỳ 8 tuần)
  Phí cộng thêm (Tài liệu học tập, hội sinh viên v.v.) $210.32 (mỗi kỳ 8 tuần)
  Bảo hiểm y tế $78.22 (mỗi kỳ 8 tuần)
  Phí một lần cho học kỳ đầu tiên (Thẻ sinh viên, hội cựu sinh viên) $40.46 (một lần, kỳ đầu tiên)
  Sách và thiết bị học tập (ước tính mỗi kỳ) $80

  2019 Fee Increase icon

  Chương trình Cao đẳng/Chứng chỉ/Sau đại học

  Phí đăng ký $95
  Học phí* $13,520 cho 2 hc ky
  $20,280 cho 3 hc ky
  Phí cho hc ky có hc phn thc tp ti ni làm vic (co-op), nu có $450 cho 1 hc ky
  Phí cộng thêm (thẻ sinh viên, thành viên hội sinh viên, v.v.) $1,500 ước tính, mỗi năm
  Bảo hiểm y tế bắt buộc $603.34 cho một năm học (Tháng 9-Tháng 8)
  $409.91 cho 8 tháng (Tháng 1-Tháng 8)
  $215.44 cho 4 tháng (Tháng 5-Tháng 8)
  Giao thông công cộng (mỗi năm), ước tính $1,500 …ước tính, mỗi năm
  Sách và thiết bị học tập (ước tính mỗi năm) $1,000-$1,200 …ước tính, mỗi năm

  * Một số chương trình chuyên ngành có học phí cao hơn sẽ được ghi trên đơn đóng học phí chính thức. Nhấn vào đây để xem danh sách. 

  Tuition Fees for Specialized Programs

  2019 Fee Increase icon

  Chương trình đại học

  Phí đăng ký $95
  Học phí  $16,500 (2 học kỳ)
  Phí cho hc ky có hc phn thc tp ti ni làm vic (co-op), nu có $450 (1 học kỳ)
  Phí cộng thêm (thẻ sinh viên, thành viên hội sinh viên, v.v.) $1,500 ước tính, mỗi năm
  Bảo hiểm y tế bắt buộc $603.34 cho một năm học (Tháng 9-Tháng 8)
  $409.91 cho 8 tháng (Tháng 1-Tháng 8)
  $215.44 cho 4 tháng (Tháng 5-Tháng 8)
  Giao thông công cộng (mỗi năm), ước tính $1,500 ước tính, mỗi năm
  Sách và thiết bị học tập (ước tính mỗi năm, các chương trình sau trung học) $1,000-$1,200 ước tính, mỗi năm

  2019 Fee Increase icon

  Chi phí sinh hoạt

  Phí homestay

  Phí đặt chỗ Homestay $195 
  Đón sân bay (một chiều), chỉ khi có yêu cầu $100 
  Phí nhà ở cho 4 tuần (2 bữa ăn, sáng và tối)
  *Internet bao gồm trong giá thuê phòng kể từ ngày 1 tháng 6, 2017
  $800 
  Phí nhà ở cho 4 tuần (3 bữa ăn, sáng, trưa và tối)
  *Internet bao gồm trong giá thuê phòng kể từ ngày 1 tháng 6, 2017
  $865 
  Phí truy cập Internet (4 tuần) N/A 

  Vui lòng  lưu ý rằng các phí này sẽ được tăng lên và có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

  Các lựa chọn nhà ở khác

  Toronto có một thị trường nhà ở và nhà cho thuê lớn cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn chỗ ở.

  George Brown College không sắp xếp nhà ở ngoài homestay cho sinh viên. Chi phí ước tính cho chỗ ở tự sắp xếp có thể dao động từ $500-$1200 mỗi tháng, phụ thuộc vào mức sống và nơi ở của từng cá nhân.

  Để biết thêm thông tin về các lựa chọn nhà ở có thể xem tại : http://www.georgebrown.ca/current-students/student-services/housing-services-student-residence/

  Homestay Fee Increase 2019

  Các tùy chọn Thanh toán phí

  Các Phương pháp Thanh toán phí

  Các chi phí có thể được trả bằng

  • Thẻ tín dụng (MasterCard, VISA or AMEX)
  • Séc
  • Money order / bank draft
  • Chuyển khoản

  Các séc cá nhân không được chấp nhận. Các chi phí nên được trả đến: George Brown College.

  Bằng Thẻ tín dụng

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang applynow.georgebrown.ca và thanh toán chi phí yêu cầu trước khi hết hạn để chấp nhận thư mời học và xác nhận việc học ở đây.

  Chuyển khoản

  Lựa chọn này chỉ được áp dụng ngoài Canada

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang applynow.georgebrown.ca và thanh toán chi phí yêu cầu trước khi hết hạn để chấp nhận thư mời học và xác nhận việc học ở đây.