ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

 • ESL Primary Img
 • Để được nhận vào chương trình của chúng tôi, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (đối với ứng viên của chương trình chứng chỉ sau đại học, đã tốt nghiệp một chương trình cao đẳng hoặc đại học)
  • Ít nhất 18 tuổi tại thời điểm đăng ký nhập học
  • Trả lệ phí xét hồ sơ không hoàn lại $95
  • Cung cấp bằng chứng trình độ tiếng Anh (dành cho các ứng viên từ các nước có Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ/ ngôn ngữ chính). Xin vui lòng xem các lựa chọn cung cấp bằng chứng trong bảng dưới.

  Vui lòng chọn quốc gia của bạn và bậc học bạn muốn đăng ký trong danh sách thả xuống bên dưới mục "See Credential Requirements" để xem thông tin chi tiết cho yêu cầu dành cho quốc gia của bạn.

 • ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  Expand All

 • ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH

  Select a country and program credential type below to view admission requirements.


 • Nhập học có điều kiện

  CHẤP NHẬN CÓ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ HỌC THUẬT

  Ứng viên đến từ các quốc gia được phép xét tuyển theo diện này mà không đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của George Brown cóthể được cấp 1 thư mời học có điều kiện cho chương trình sau trung học thông qua chương trình EAP. EAP Admissions