Quốc tế

  • Thành phố và Trường Cao đẳng đem lại cho bạn cơ hội trải nghiệm công việc quý báu với các nhà tuyển dụng đa quốc gia hàng đầu trong suốt quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp. Các cơ sở của chúng tôi là chủ nhà của một số hoạt động xã hội và thể thao tuyệt vời v Toronto là một thành phố sôi động nơi tổ chức nhiều trải nghiệm văn hóa, giải trí và phát triển cá nhân.


  • EduCanada Logo 2017