Ctrl +/- to resize

 • Maligayang pagdating sa Opisyal na IELTS Test Centre ng George Brown College.  

   

  Ang International English Language Testing System (IELTS) ay ang pinakakilalang pagsusulit sa kahusayan sa wikang Ingles para sa mas mataas na edukasyon at para sa pandaigdigang pandarayuhan o migration. Mahigit 2.5 milyon ang kumuha ng pagsusulit sa IELTS noong 2015 sa mahigit 140 bansa.

   

  Ang Opisyal na IELTS Test Centre ng George Brown College ay nagkakaloob ng isang kumpletong serbisyo ng Pagsusulit sa IELTS, na nagtitiyak na mahusay na naaasikaso ang mga kumukuha ng ating pagsusulit sa kabuuan ng proseso nito.  Kabilang sa aming mga serbisyo ang:

   

  1. Paghahanda para sa Pagsusulit:  Bilang isang British Council IELTS Test Centre ikinagagalak naming alukin kayo ng 30 oras na libreng online na paghahanda para sa pagsusulit kung magre-register kayo online.  Nag-aalok din kami ng mga workshop at kurso sa School of English Language.
  2. Pag-register:  Mag-register online o nang personal para sa pagsusulit sa aming madaling puntahang lokasyon sa King Street (341 King Street, Room 419).
  3. Araw ng Pagsusulit: Tutulungan kayo ng mababait na kawani sa buong araw.   May mga pagsusulit kapag Huwebes. 
  4. Mga Pasilidad: Moderno, tahimik, maluluwag na silid para sa pagsusulit.
  5. Follow-up: Ibibigay ang mga resulta labing-tatlong araw pagkatapos ng pagsusulit

   

  Kunin ang inyong pagsusulit sa IELTS sa aming maliwanag, moderno at tahimik na pasilidad.

  Mangyaring makipag-ugnayan sa center para sa karagdagang impormasyon o upang mag-register para sa pagsusulit.

  Tungkol sa IELTS

   


  Sinusuri ng IELTS ang lahat ng inyong kakayahan sa Ingles — pagbasa, pagsulat, pakikinig at pagsasalita, at idinisenyo ito upang maipakita kung paano ninyo gagamitin ang Ingles sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, at sa paglilibang, sa bago ninyong buhay sa ibang bansa. Ang IELTS ay binuo ng ilan sa mga nangungunang eksperto sa pagsusuri ng wika sa buong mundo. Mayroon itong napakagandang reputasyon sa loob at labas ng bansa, at kinikilala ito ng mahigit 8,000 organisasyon sa buong mundo, kabilang ang mga paaralan, unibersidad, employer, awtoridad sa imigrasyon at mga propesyonal na organisasyon. Ang IELTS ay ang pinaka-kinikilalang pagsusulit sa wikang Ingles sa buong mundo na gumagamit ng harapang pagsusulit upang masuri ang inyong kakayahan sa pakikipagtalastasan sa wikang Ingles. Nangangahulugan ito na susuriin kayo sa pamamagitan ng aktwal na pakikipag-usap sa isang tao sa totoong buhay. Ito ang pinakaepektibo at natural na paraan ng pagsusuri sa kakayahan ninyong makipag-usap sa wikang Ingles.

   

  Lokasyon at Mga Petsa

   

  Ang IELTS Test Centre ay matatagpuan sa St-James Campus sa 341 King Street East sa Room 419. 

  Ang pagsusulit ay gaganapin sa ika-3 at ika-4 na palapag ng 341 King Street at may mga kawaning naroroon upang ihatid kayo sa mga lugar ng pag-check in at wardrobe

   

  Impormasyon sa Pag-register

   

  Hakbang 1: Form ng aplikasyon

  Online

  Mag-click dito upang ma-access ang page para sa online na pag-register  

  Mag-email o Magpadala sa Koreo / Personal

  Mag-click dito upang i-download ang form ng aplikasyon. I-scan at i-email ang form sa ielts@georgebrown.ca o ipadala sa pamamagitan ng koreo / dalhin ito sa George Brown College IELTS Test Centre, sa 341 King Street East #419, Toronto On, M5A1L1

   

  Hakbang 2: Mga dokumento para sa pagkakakilanlan


  Ang tanging katanggap-tanggap na mga dokumento ay isang may bisang pasaporte o Canadian Permanent Resident Card.

  Pakitiyak na ang na-scan na kopya ng inyong Pasaporte/PR Card na dokumento para sa pagkakakilanlan:

  • Ay may bisa
  • Ay may malinaw na litrato
  • Ay may parehong impormasyon ng pagkakakilanlan sa gagamitin ninyo sa araw ng pagsusulit.
  • Ay malinaw na nagsasaad ng inyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, petsa ng pagkawalang-bisa at numero ng pagkakakilanlan. Ang ilang pasaporte, ang petsa ng pagkawala ng bisa ay nasa ibang pahina. 

   

  Hakbang 3: Mga Form ng Ulat ng Pagsusulit (Test Report Forms o TRFs)

  Ang mga form ng ulat ng pagsusulit ay ipapadala sa Canada Post ng 2pm sa ika-13 araw pagkatapos ng pagsusulit.   Makukuha ninyo ang mga iyon mula 8:30 am hanggang 3 pm.

  Habang pinoproseso ang aplikasyon, maaari kayong tumukoy ng hanggang 5 tatanggap na institusyon. Ipapadala namin ang inyong TRF sa elektronikong paraan, o sa pamamagitan ng Canada Post, nang walang bayad, sa mga institusyong ito.

  Hakbang 4: Bayad

  Ang bayad sa pagsusulit ay $325.00


  Ibibigay ang mga tagubilin sa kung paano magbabayad online, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, o nang personal, sa kabuuan ng proseso ng aplikasyon.

   

   

  Mga Resulta

   

  Ang mga hindi pa opisyal na resulta ay makikita rito online sa ika-13 araw.

   

  Maaari ninyong kunin ang inyong TRF hanggang 2 pm sa araw na handa na ito.  Ang mga TRF na hindi makukuha ay ipapadala sa pamamagitan ng serbisyo ng paghahatid ng sulat ng Canada Post.  Kung gusto ninyong ipadala sa pamamagitan ng courier (UPS o TNT) ang inyong mga resulta, mangyaring punan ang form na ito bago ang araw ng paglabas ng mga resulta.

   

  Mga Form ng Ulat Pagkatapos ng Araw ng Pagsusulit

  Kung, pagkatapos ng inyong pagsusulit, ay gusto ninyong magpadala ng TRF, mangyaring punan ang mga page ng form na ito.  May bayad na $20.00 sa bawat TRF.  Ang mga TRF ay ipapadala sa pamamagitan ng Canada Post, maliban kung hindi ganito ang nakasaad sa form.

   

  Maaari lang kayong humiling ng mga karagdagang TRF para sa Pagkilala sa Mga Organisasyon.  Pinagbabawalan kaming gumawa ng mga karagdagang kopya para sa mga kumukuha ng pagsusulit.   

   

  Araw ng Pagsusulit


  Dapat kayong dumating sa pagitan ng mga oras na 8:15 hanggang 9:15 am.  Ang mga rehistradong kumukuha ng pagsusulit ay makakatanggap ng email 3-5 araw bago ang kanilang pagsusulit na naglalaman ng isang detalyadong iskedyul at ang oras ng pagsusulit sa pagsasalita.  Ang oras ng inyong pagsusulit sa pagsasalita ay ipapaskil din sa lugar para sa kandidato.  Kailangan ninyong dalhin ang kaparehong dokumento ng pagkakakilanlan (pasaporte o permanenteng kard bilang residente) na ginamit ninyo upang makapag-register para sa pagsusulit, kung hindi ay hindi kayo papayagang mag-check-in, hindi kayo papayagang sagutan ang pagsusulit, at hindi kayo makakatanggap ng refund.

 • GBC IELTS Logo
   
 •  

 • Hours of Operation: 

  Monday to Friday 8:30 to 4:30

   

  Registration:

  Register Now

 •  

 • Contact Information:

  Tel. 416-415-5000 ext.2564

  ielts@georgebrown.ca

   

  Location:

  341 King Street East, Room 419

  Toronto, ON M5A 1L1

 •